Enum Helpers: Daha Kolay Enum İçin

EnumHelpers sınıfı, C# programlama dilinde, enum (sıralı ve sabit) türleriyle çalışmayı kolaylaştıran bir yardımcı sınıftır. Bu sınıf, enum türleriyle ilgili yaygın işlemleri gerçekleştirmek için yöntemler sağlar.

Enum türleri, sık kullanılan bir veri tipidir ve bir sabitler listesi olarak düşünülebilir. Ancak, enum türleriyle çalışmak bazı zorlukları da beraberinde getirir. Örneğin, bir enum türündeki tüm sabitleri listelemek veya bir string değerini enum sabitine dönüştürmek için bazı yöntemlere ihtiyaç vardır. EnumHelpers sınıfı, bu gibi işlemleri kolaylaştırır ve kod tekrarını önler.

EnumHelpers sınıfı, aşağıdaki gibi kullanışlı yöntemler içerir:

  • GetValues(): Verilen enum türündeki tüm sabitleri liste olarak döndürür.
  • GetName(value): Verilen enum sabitinin adını (string) döndürür.
  • Parse(name): Verilen string değerini, verilen enum türündeki bir sabite dönüştürür.
  • TryParse(name, value): Verilen string değerini, verilen enum türündeki bir sabite dönüştürmeye çalışır. Başarılı olursa true döndürür ve sonucu value parametresine yazar, aksi takdirde false döndürür.
    Bu yöntemler, enum türleriyle çalışan birçok uygulama için oldukça yararlıdır. Örneğin, bir web uygulamasında kullanıcının seçtiği enum sabitini işlemek veya bir veritabanından bir enum sabiti çekmek için kullanılabilirler.

Bir enum ve bu enum için bir EnumHelpers sınıfı örneği

public enum Renk

{

    Kirmizi,

    Yesil,

    Mavi

}

 

public static class EnumHelpers

{

    public static IEnumerable GetValues<T>()

    {

        return Enum.GetValues(typeof(T)).Cast();

    }

 

    public static string GetName<T>(T value)

    {

        return Enum.GetName(typeof(T), value);

    }

 

    public static bool TryParse<T>(string name, out T value)

    {

        return Enum.TryParse(name, out value);

    }

}

Bu örnekte, Renk adlı bir enum tanımlanır. Daha sonra, EnumHelpers adlı bir static sınıf oluşturulur ve bu sınıfta enum işlemlerini kolaylaştıran yöntemler yazılır.

GetValues() yöntemi, verilen enum türündeki tüm sabitleri bir IEnumerable nesnesi olarak döndürür. Bu yöntem, örneğin, bir combo box'a enum sabitlerini eklemek için kullanılabilir.

GetName(value) yöntemi, verilen enum sabitinin adını (string) döndürür. Bu yöntem, örneğin, bir enum sabitini bir metin kutusuna yazdırmak için kullanılabilir.

TryParse(name, out value) yöntemi, verilen string değerini verilen enum türündeki bir sabite dönüştürür. Başarılı olursa true döndürür ve sonucu value parametresine yazar, aksi takdirde false döndürür. Bu yöntem, örneğin, bir metin kutusundan kullanıcının seçtiği enum sabitini almak için kullanılabilir.

Bu örnek, enum türleriyle çalışırken EnumHelpers sınıfının ne kadar yararlı olabileceğini göstermektedir.

 

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye