Tarih ve Saat Fonksiyonları

Bu metnimizde tarih ve saat fonksiyonlarının nerede hangi durumda nasıl bir şekilde kullanacağınızı açıkladık. Şimdi öğrenme vakti.

Bu metnimizde tarih ve saat fonksiyonlarının nerede hangi durumda nasıl bir şekilde kullanacağınızı açıkladık. Şimdi öğrenme vakti.

Tarih ve Zaman Fonksiyoları

DATEADD
DATEDIFF
DATENAME
DATEPART
DAY
GETDATE
GETUTCDATE
MONTH
YEAR


DATEADD

Herhangi bir tarihi belli bir yıl,ay,gün,saat dakika vs eklersiniz. negatif bir değer eklerseniz çıkarma işlemi yapmış olursunuz.

1.parametre olarak kısaltma kullanılır.

Tarih'ten Bölüm Kısaltma
yıl yy, yyyy
yılın kaçıncı çeyreğinde
bir yılda 4 çeyrek vardır, her 3 ay 1 çeyrektir
qq, q
ay mm, m
yılın kaçıncı günü dy, y
gün dd, d
hafta wk, ww
haftanın kaçıncı günü dw
saat hh
dakika mi, n
saniye ss, s
milisaniye ms


SELECT DATEADD(yy, 30, '31.08.1948') AS ekleme
31.08.1948 tarihine 30 yıl ekler

Sayfa Başı

 

DATEIFF

Integer sonuç döndürür. İki tarih arasındaki farkı bulur.

Kaç gün yaşadığınızı bulur
SELECT DATEDIFF(d, '31.08.1991', getdate()) AS gunsayisi

Kaç saniye yaşadığınızı bulur
SELECT DATEDIFF(s, '31.08.1991', getdate()) AS saniyesayisi (Lüzumsuz bir bilgi: 68 yaşından birinin kaç saniye yaşadığı hesaplanamaz. integer taşması oluşur)

Sayfa Başı

 
DATENAME

Nvarchar sonuç döndürür. Belirtilen tarihte istenilen bölümün ismini döndürür.

 

SELECT DATENAME(m, getdate()) AS 'Ayın ismi'
Şu andaki tarihin ayını döndürür. February gibi sonuç döndürür. Sonuçlar İngilizcedir. Case ile Türkçeye çevrilebilir.

Türkçeye çevirme
SELECT CASE DATEPART(mm,GETDATE()) WHEN 1 THEN 'OCAK' WHEN 2 THEN 'ŞUBAT' WHEN 3 THEN 'MART' WHEN 4 THEN 'NİSAN' WHEN 5 THEN 'MAYIS' WHEN 6 THEN 'HAZİRAN' WHEN 7 THEN 'TEMMUZ' WHEN 8 THEN 'AĞUSTOS' WHEN 9 THEN 'EYLÜL' WHEN 10 THEN 'EKİM' WHEN 11 THEN 'KASIM' WHEN 12 THEN 'ARALIK' END Ay

SELECT CASE DATEPART(dw,GETDATE()) WHEN 1 THEN 'PAZARTESİ' WHEN 2 THEN 'SALI' WHEN 3 THEN 'ÇARŞAMBA' WHEN 4 THEN 'PERŞEMBE' WHEN 5 THEN 'CUMA' WHEN 6 THEN 'CUMARTESİ' WHEN 1 THEN 'PAZAR' END Gun

Sayfa Başı

 
DATEPART

Integer sonuç döndürür. Herhangi bir tarih, tarihin bulunduğu yılın kaçıncı günü veya haftası, bunu hesaplamak için kullanılır

SELECT DATEPART(m, GETDATE()) AS 'Ay'
GO

Sayfa Başı

 
GETDATE

Bilgisayarın tarih ve saatini verir.

Select getdate
go

Sayfa Başı

 
GETUTCDATE

Şu andaki UTC tarih ve zamanını verir (Universal Time Coordinate or Greenwich'teki saat). UTC hesaplanırken işletim sisteminin saat ayarı baz alınır. Bu ayara göre zaman farkı çıkarılarak üretilir.

Sayfa Başı

 
YEAR

Belirtilen tarihin yılını verir

Sayfa Başı

 
MONTH

Belirtilen tarihin ayını verir

Sayfa Başı

 
DAY

Belirtilen tarihin gününün verir

SELECT "Yıl" = YEAR('03/12/1998')
GO

SELECT "Ay" = MONTH('03/12/1998')
GO

SELECT "Gün" = DAY('03/12/1998')
GO

Sayfa Başı

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye