Update ile Kayıt Güncelleme

SQL'de UPDATE sorgusunun ne olduğunu ve SQL Tablosunda Demo ile SQL UPDATE sorgusunu kullanarak kayıtları nasıl güncelleyeceğimizi tartışacağız.
 
Verileri tablolarda depolamak için veritabanlarını kullanırız. Veriler bu tür tablolara yazıldıktan sonra, verinin ömrü boyunca bir noktada belirli alanları güncellemeniz gerekir. Bunu yapmak için, SQL dilindeki UPDATE deyimini kullanabiliriz. UPDATE sorgusu, aynı anda birden çok kayıtta birkaç güncelleme yapan bir sorgu biçimidir.

UPDATE komutu SQL'de önemli bir konuma sahiptir. Güncellemeler bu komut ile yapılır. Bu komutla ilgili merak ettiklerinizi gelin beraber araştıralım.

Sorgu Cümlecikleri

Güncelleme Sorgusu - UPDATE - Örnekleri


Aşağıda verdiğimiz 3 farklı tabloyu referans alarak örneklerimizi anlatacağız.

 

YAZARALAR KİTAPLAR YAYINEVLERİ
YzKod KKod YKod
YzAd KAd YAd
YzSoyad KIsbn YEposta
YzTel YKod YWebadr
YzEposta YzKod YTel
Dyil SayfaSayisi KurulusYili


USE kitap

kitap veritabanı seçilerek bu veritabanındaki tablolar üzerinde işlem yapılacağı belirtilir

UPDATE yazarlar SET yzad='Mirac'
Yazarlar tablosundaki tüm yazar adlarını Mirac olarak değiştirmemizi sağlar.

UPDATE yazarlar SET yzad='Merve' WHERE yzkod=9
Yazarlar tablosundaki yazar kodu 9 olan verilerin adlarını Merve olarak değiştimemizi sağlar.

UPDATE yazarlar SET yzad='Vladimir', yzsoyad='Bartol' WHERE yzkod=45
Yazarlar tablosundaki yazar kodu 5 olan yazarın adını ve soy adını Vladimir Bartol olarak değiştirmemizi sağlar.

UPDATE yazarlar SET yzsoyad='Çakır' WHERE yzad LIKE 'm%'
Yazarlar tablosundaki adı m ile başlayan isimlerin soyadlarını Çakır olarak değiştirmemizi sağlar.


Select ifadesinde kullanılan tüm where operatörler (and, or, not, is null, like, =, <=, <, >, >= ,<>) burada geçerlidir.

Telefon +90 505 747 42 84
Email info@devedijital.com
Adres
Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Bahadır Plaza Kat:11 Daire:41 38230 Deve Dijital Melikgazi/Kayseri/Türkiye